PROJECTS

RENOVATION

House Koganei

2012.08

Koganei-shi, Tokyo

RENOVATION

ReNOA Motosumiyoshi 103

2011.02

Kawasaki-shi, Kanagawa

RENOVATION

ReNOA Motosumiyoshi 301

2011.02

Kawasaki-shi, Kanagawa

RENOVATION

Flat Interspace

2011.02

Meguro-ku, Tokyo

RENOVATION

ReNOA Motosumiyoshi Showroom

2010.07

Kawasaki-shi, Kanagawa

RENOVATION

Flat Hiro-o

2006.12

Shibuya-ku, Tokyo

RENOVATION

Flat Double Decker

2009.09

Shibuya-ku, Tokyo

RENOVATION

Flat Floating Boxes

2009.05

Meguro-ku, Tokyo

RENOVATION

Share House Yakumo

2008.06

Meguro-ku, Tokyo

RENOVATION

Flat Himonya 409

2008.03

Meguro-ku, Tokyo

1 2 3