PROJECTS

COMMERCIAL

Calvin Klein Harajuku

2017.07

Shibuya-ku, Tokyo

COMMERCIAL

Calvin Klein Divercity

2017.07

Koto-ku, Tokyo

COMMERCIAL

Social Good Roasters Chiyoda

2018.07

Chiyoda-ku, Tokyo

COMMERCIAL

Shinjuku Cinema Qualite

2018.03

Shinjuku-ku, Tokyo

COMMERCIAL

Ryu Fuku ken

2018.03

Chiyoda-ku, Tokyo

COMMERCIAL

LONDON SPORTS KANDA

2017.12

Chiyoda-ku, Tokyo

COMMERCIAL

Kanda Terrace

2017.09

Chiyoda-ku, Tokyo

COMMERCIAL

ZARA Shinsaibashi Mens Kids Store

2017.11

Osaka-shi, Osaka

COMMERCIAL

ZARA Shinaibashi Ladies Store

2017.11

Osaka-shi, Osaka

COMMERCIAL

ZARA Kichijyoji

2017.11

Musashino-shi, Tokyo

1 2 3 4