PROJECTS

Calvin Klein Harajuku

  • COMMERCIAL

2017.07

Shibuya-ku, Tokyo

  • Site:Shibuya-ku, Tokyo
  • Programme:Street Shop
  • Completion:2017.07
  • Contractor:Nomura
  • Photos:KOP

RECOMMEND POSTS

ZARA SHINSAIBASHI-SUJI

2006.04

Musashino-kan Shinjuku

2016.11

ZARA HIROSHIMA

2005.11